Jak vlčata a skauti zachraňovali Zemi aneb Chlapecký tábor 2013

Na neděli 30. června byl na utajeném místě poblíž Študlova svolán Mezinárodní kongres, na který přijeli nejlepší vědci z celého světa, aby debatovali a snažili se najít východisko z vážných ekologických problémů, které tíží celý svět. Ovšem jaká katastrofa Zemi postihne v nejbližších hodinách – o tom neměli nejmenší tušení…pokračování...

Poslední schůzka ve školním roce 2012/2013 dne 21.6.2013

Na poslední schůzku před blížícím se letním táborem dorazili Tom, Bobr, Magic, Rajče a Ondatra, který se však přišel jen omluvit, že se celé schůzky nezúčastní. Připomněli jsme si některé důležité informace týkající se táboru a na dvoře za orlovnou si zahráli ještě s Matesem ringo.

Hurá na prázdniny!!!

Vlčata na upíří stopě 14.-15.6.2013

Slovy "Můj milý, neštastný následovníku..." začala v pátek 14.6.2013 další víkendová akce vlčáckého oddílu. Tato tajemná slova nás následujících 24 hodin vtáhla do neméně tajemné zápletky z roku 1931, ve které jsme se vydali hledat autora tého zprávy - profesora Rossiho, který se zabýval upíří legendou samotného valašského krutovládce Vlada Tepese, který je spíše znám pod přezdívkou Narážeč, nebo také Drakula!  pokračování...

Cyklovýprava dne 8.6.2013

I když jsme původně měli v plánu dojet až na Jeleňovskou, museli jsme nevypočitatelnému počasí nakonec ustoupit a docestovali jsme "jen" na Kolibu, kde jsme se schovali před déštěm a opekli špekáčky. Při zpáteční cestě nás sice ovlažoval slabý déšť, ale i tak se naše cyklovýprava, které se zúčastnilo 16 dětí a 2 vedoucí, vydařila. Tento počet je příslibem, že bychom mohli něco podobného zopakovat.

Prohlédněte si pár fotek.

Schůzka dne 31.5.2013

Schůzku jsme začali Tomovou prezentací, která se týkala našeho města. Dozvěděli jsme se, že první zmínka o Brumovu pochází až z roku 1255, a je údajně pojmenován po Brunovi, který zde v lesích zabloudil při stíhání jelena. Bylnice je zřejmě pojmenována podle "bylného potoku", tedy potoku tekoucím býlím. Svatý Štěpán je pojmenovám podle hraběte Štěpána Ilešházyho, který zde zakládá skelnou huť. Sidonie (mylně nazývána někdy též Svatá Sidonie - sv. Sidonie neexistuje), která je nemladší částí města, patřila až do roku 1997 Slovensku, je pojmenována po manželce Jana Křtitele Ilešházyho Sidonii. Tom nám poté povyprávěl o známých osobnostech z našeho města - pilotu královského letectva RAF Františku Louckém, spisovateli Ludvíku Vaculíkovi, spisovateli a historiku Janu Jiřím Ignáci Středovském či fotbalistovi Tomáši Řepkovi. Tom také znínil památky našeho města - kostel sv. Václava, hrad či pivovar z roku 1573. Po vyčerpávající přednášce jsme si znovu zasoutěžili ve hře Máme rádi česko. Tým ve složení Tom, Bobr a Ondatra porazil Magica, Rajčeho a Netopýra. Na schůzce tedy byli všichni.
Tomovu prezentaci si můžete spustit zde.

Schůzka dne 24.5.2013

Pomalu čtvrt na 4 a v Orlovně nikdo...Tak nějak vypadal začátek naší další schůzky. Kolem čtvrt na 4 teprve přišel Ondatra a Tom, který sdělil, že třeťáci (tedy Bobr, Rajče a Netopýr) mají nácvik k prvnímu svatému příjmání. Řady Toma a Ondatry doplnila Rafanova sestra Esterka, která se dnes stala pomyslným členem družinky =). Protože nás bylo málo, mohli jsme se věnovat vlčkům. Každý si nějakého vybral a pokusí se plnit jednotlivé úkoly. Poté jsme si společně zahráli hru Super farmář, kterou vyhrála Esterka!

Schůzka dne 17.5.2013

Hned po příchodu do orlovny nás čekala 2 překvapení. Tím prvním - příjemným byla účast Toma Vaculčíka, který s námi nyní opět bude chodit na schůzky, aby doplnil naše řady a ve Žluté šestce nás bylo opravdu alespoň šest =). Druhým - nemilým - překvapením byl totální nepořádek v malé klubovně. Nu, což, jak zní v našem pokřiku: "Když je práce - hurá na ni, uděláme a je klid!". Takže jsme se pustili do uklízení. Výsledkem byla do jisté míry uklizená malá klubovna. Poté jsme rozšifrovávali téma letošního tábora - MISE ZEMI, který bude opět první dva týdny prázdnin ve Študlově. Také jsme si povyprávěli dojmy z Memoriálu - vlčata byla na čtvrtém místě ze šesti týmů a Tom s Magicem, kteří spolu závodili v kategorii skauti se umístili na pátém místě ze šesti týmů. Rafan na sále poschovával písmenka a mezitím naši dva skauti probírali s vlčaty heslo: "Naší snahou nejlepší buď čin!". Dále jsme si ve stezce napsali, jaké jsou dobré skutky. Pak už se šlo hledat písmenka. Hru vyhráli společně Tom s Magicem.

Na schůzce byli všichni, tedy Netopýr, Bobr, Rajče, Ondatra, Tom a Magic.

Memoriál Šedého Vlka 11.5.2013

Ani prognózy špatného počasí neodradily skauty a skautky z okolí od účasti na tradičním skautském závodu – Memoriálu Šedého Vlka, který naše středisko každoročně pořádá již od roku 1995. Prognózy se nakonec vyplnili, téměř celý závod pršelo, ale protože skaut je vždy dobré mysli, tak jsme si i přes tuto skutečnost závod všichni užili...pokračování...

Schůzka dne 10.5.2013

Na poslední schůzku před Memoriálem nejprve přišli jen Bobr, Magic, Netopýr a Ondatra. Začali jsme tím, že jsme se pobavili o tom, v jakém složení budeme závodit. Magic měl závodit se skauty a zbytek za vlčata. Chyběl nám však Rajče, který nedorazil. Zavolali jsme tedy jeho mamce,jestli se závodu zúčastní, a ta nám jeho účast přislíbila. Za nedlouho se na schůzce objevil i samotný Rajče, který na začátek schůzky tak nějak zapomněl =). Dokončili jsme úkoly, týkající se dopravních značek ze Světýlka a učili se zorientovat mapu a poznávat značky, které se v ní vyskytují. Hlavně Magic si pak měl zapamatovat jak se pracuje s měřítkem mapy a na co se používá azimut. Poté Magic přichystal pro vlčata kimovku, při které si vyzkoušela svoji paměť. Hru vyhrál Bobr. Na schůzce nakonec byli všichni.

Schůzka dne 3.5.2013

Na schůzce jsme dokončili úkoly s dopravními značkamiMagic nám přinesl na schůzku sekyrku, na kterou připevnil topůrko, čímž splnil všechny podmínky odborky Kutil. Další část schůzky jsme trávili při vědomostní soutěži Máme rádi Česko, kdy jsme např. hádali název a autora písniček, popisovali známé osobnosti nebo tipovali nejčastější dívčí jména, pořadí zpěváků ve Slavíkovi, apod. Družina ve složení Rajče, Ondatra a Bobr nakonec porazila Magica a Netopýra.

Schůzka dne 26.4.2013

Opět nám přálo pěkné počasí a my se mohli znovu sejít na družinovce. Bohužel však dorazil jen Magic, Odatra a Netopýr. Tom zřejmě přestal chodit. Zopakovali jsme šifrovací mřížku a šifru mezi písmeny a naučili se pár nových šifer. Venku jsme si pak zahráli hru s přenášením vody, ve které byl nejúspěšnější Bořek. Poté jsme trochu pouklízeli za orlovnou, konkrétně jsme vyvezli do kontejneru u hřbitova jehličí a pruty, které se na dvoře hromadily. Pak jsme otestovali své dovednosti v malém testíku, ve kterém bylo šifrování, napsat email a správně seřadit věty týkající se postupu při vaření zemáků s cibulkou. Nakonec jsme soutěžili v psaní SMS, kdy jsme se měli vedoucímu omluvit, že se nezúčastníme schůzky z důvodu nemoci. Nejlépe ze všech disciplín si dnes vedl Ondatra.

Schůzka dne 19.4.2013

Konečně k nám přišlo jaro a my se mohli po týdenní odmlce způsobené Rafanovým pobytem na Slovensku sejít na další schůzce. Magic si pro nás připravil prezentaci v Powerpointu týkající se pracovního nářadí - plní totiž vlčka Kutil. Seznámil nás tedy se známými, ale i méně známými nářadími - např. nebozezem. Magic nám ještě předvedl své dva výrobky, které sám zhotovil - věšák a lokomotivu. Poté jsme se přesunuli na farní zahradu, kde jsme si užívali sluníčka a připravovali se na memoriál. Tentokrát jsme se věnovali hlavně dopravním značkám. V rychlosti jsme zopakovali svěrovou růžici a hoši si měli zapamatovat 5 věcí do konce schůzky. Na to jsme ale zapomněli - kdo ví, jestli si ještě někdo těchto 6 slov příště vzpomene. Na závěr jsme si zahráli hru pružina a to, kdo udrží na prstu nejdéle tyč. Celé bodování dnešní schůzky vyhrál Magic. Na schůzce byl ještě Netopýr, Bobr a Rajče.

Schůzka dne 5.4.2013

Po Velikonocích jsme se opět sešli na další schůzce - opět jsme byli v plném počtu. Schůzku jsme věnovali procvičování na Memoriál, tentokrát jsme probírali zdravovědu a volání na tísňová čísla. Rajče z domu přinesl čaj, který jsme si uvařili a během schůzky se tak zahřáli. Na konci nás Magic seznámil s vlčky, které má v úmyslu splnit. Vybral si Kutila a Atleta. Na závěr jsme si zahráli úspěšnou hru Duch. Schůzka končila o pár minut dříve, protože Rafan odjížděl na Slovensko, kde se měl zúčastnit akce se slovenskými skauty.

Schůzka dne 22.3.2013

Schůzku jsme zahájili opakování skautského kroje - Rafan přinesl svůj kroj, a tak jsme mohli porovnávat nálepky z Nováčka se skutečnými nášivkami. Poté jsme si splnili další stopu, kdy jsme měli kroužkovat potřebné všci na schůzku a zdůvodňovat, proč si takové věci máme či nemáme brát na schůzku. Zahráli jsme si novou hru "Duch", která si pohrála s naším postřehem. Nejvíce se dařilo Netopýrovi. Seznámili jsme se s Biblí, že se dělí na Starý a Nový Zákon. Vyjmenovali jsme evangelisty, tedy Marka, Matouše, Lukáše a Jana a naučili se v Bibli vyhledávat. Protože další týden budou Velikonoce, přečetli jsme si v Bibli od evagelisty Lukáše o tom, jak Pán Ježíš na oslíkovi přijel do Jeruzaléma a připomněli jsme si poslední večeři.

Na schůzce byl Atom, Magic, Bobr, Netopýr, Ondatra i Rajče.

Schůzka dne 15.3.2013

Přesně po měsíci jsme se setkali na další družinovce. Dlouho jsme skaut neměli, protože nejprve Rafan byl v Římě, poté byly jarní prázdniny (ale setkali jsme se aspoň na turnaji v piškvorkách), poté jsme zase společně i s Modrou a Zelenou šestkou zdolávali zkoušky mladých Valachů na Královci. Schůzku jsme začali sumírováním událostí, které se poslední dobou udály. Nový pan prezident Miloš Zeman se ujal své funkce, papež Benedikt XVI. se vzdal funkce ze zdravotních důvodů a jeho novým nástupcem se stal František. Za chvíli mezi nás přišel otec Karel, který nás poprosil, jestli bychom nepomohli nastěhovat nového kněze, který u nás bude působit - otec Edvard. Když je práce hurá na ni - to je věta z našeho pokřiku - nezaváhali jsme a honem se dali do práce. Seznámili jsme se s otcem Edvardem a otec Karel nás také provedl novou farou. Jakmile jsme úkol splnili, přesunuli jsme se zpátky do orlovny, kde jsme v Nováčkovi probírali skautský kroj, respektive lepili nálepky, symbolizující jednotlivé nášivky na kroji. Stihli jsme si také zahrát hru "plácaná s mincí". Rafan ještě na notebooku promítl pár fotek z Říma a Vatikánu.

Na schůzce byli všichni, tedy Bobr, Netopýr, Atom, Magic, Rajče a Ondatra.

Zkouška mladých Valachů aneb vlčata na Královci

Není tomu tak dávno, co se po Vlárském průsmyku a přilehlém okolí proháněly skupiny mladých valachů. Kopce a příroda byly jejich druhým domovem. Valašští chlapci byli udatní a bystří. Již od malička s učili všem dovednostem, které je měly naučit se o sebe postarat. Největší výzvou pro všechny mladé valachy z okolí bylo vždy zdolání Králové hory, které se konalo na počátku jara...pokračování

Turnaj v piškvorkách dne 2.3.2013

Sobotní odpoledne 2.3.2013 se neslo v našem středisku ve znamení křížků a koleček. V Orlovně se totiž konal střediskový turnaj v piškvorkách, kterého se zúčastnilo 23 skautů, skautek, světlušek a vlčat...pokračování

Schůzka dne 15.2.2013

Využili jsme nového vydání časopisu pro vlčata a světlušky - Světýlko, ze kterého jsme si přečetli zajímavé informace např. o skautingu v jiných zemích, hledali chyby v textu o naší republice a jiné. Ten den se také náhodou potkal Rafan s Rajčetem a Bořkem v autobusu, který jel od základní školy do Valašských Klobouk. Hoši chtěli jet stejně tak jako Rafan, který jel ze školy ze Zlína, na město k MEZu. Z Bořka v autobusu vylezlo, že vůbec nevěděl do kterého autobusu má nastoupit, protože tento nesl označení "Valašské Klobouky". A tak bylo o další program postaráno, přímo k tomu vybízela tato problematika právě v aktuálním Světýlku. Rafan ještě přinesl klasické papírové jízdní řády, a tak jsme vyhledávali různé spoje. Do Nováčka jsme si také zopakovali informace o založení skautu a zahráli si hru "Pepo, řekni Pepovi" u které jsme se všichni nasmáli.

Na schůzce byl Ondatra, Magic, Bořek a Rajče.

Schůzka dne 8.2.2013

Po týdenní odmlce způsobené pololetními prázdninami jsme se opět sešli na další družinové schůzce. Na začátku jsme pokračovali v plnění úkolů z Nováčka - přečetli jsme si o tom, jak vůbec skautování začala. Bylo to pro nás spíše opakování, protože již na podzim jsme se této problematice věnovali. Novou informací bylo, že prvně skautovali pouze hoši, teprve později díky zásluze Baden-Powellovy sestry Agnes a jeho manželky Olave se přidaly i děvčata. Zahráli jsme si hru hledání špendlíku, ve které nejlépe obstál Magic. Připomněli jsme si také naše internetové stránky, zkusili si tipovat vzdálenosti na papíře, házeli jsme papírem do dálky (nejlépe obstál Ondatra), Zkusili si pro úspěch znovu zahrát sněmovnu Lordů, dokončili s Magicem skautský zákon a lehce nakousli morseovku.

Na schůzce byl Rajče, Ondatra, Magic a Bořek.

Schůzka dne 25.1.2013

Na schůzku dorazil i Šikula, který ji měl mít na starosti, nakonec se však dostavil i Rafan. Společně se Šikulou jsme probírali další body z Nováčka. Tentokrát jak se zdraví vlčata a skauti, a také vlčácký zákon, který s pozdravem úzce souvisí. Skauti si při zdravení podávají levou ruku a kříží si malíčky. Levá ruka protože je blíž srdci. Při pokřiku a nástupu se zvedá pravá ruka a vlčata vztyčí ukazováček a prostředníček (symbolizují vlčácké uši a zároveň dva body vlčáckého zákona) a palcem překryjí prsteníček a malíček (silnější chrání slabšího). Na tuto problematiku jsme si také vyluštili křížovku. S Magicem jsme letem světem probrali také zákon skautů. Zahráli jsme si hru Citrón u které jsme se všichni pobavili. Stihli jsme si ještě přečíst příběh o táborovém skládání slibu a přečetli si vlčácký slib. Na závěr jsme si zahráli parádní hru Sněmovna Lordů, u které jsme se taky pořádně zasmáli.

Na schůzce byl Ondatra, Atom, Rajče, Magic, Šikula a Rafan. 

Bobování 19.1.2013

Jakým překvapením bylo v sobotu ráno, kolik se nás sešlo na oddílovém bobování. Měl bych napsat spíše nesešlo. Za Žlutou šestku dorazil pouze Bořek a Rafan, a Zelenou reprezentoval pouze Lvíče a Dery, vlčatům ze Závrší by se výlet na dvě hodiny do Brumova neoplatil. I přesto jsme si užili zábavy na kopečku za kostelem, a poté také v orlovně, kde jsme se zahřáli čajem a zahráli si miniturnaj ve stolním hokeji. Z dvojic Bořek-Lvíče a Dery-Rafan nakonec vzešla finálová dvojce Bořek-Rafan a "poraženecká" dvojce Dery-Lvíče. Třetí místo vybojoval Dery a ve finále nakonec porazil Rafan Bořka. Snad se nás na další oddílovce sejde mnohem více.

Schůzka dne 18.1.2013

Na začátku jsme si vybrali 5 slov - traktor, vlče, počítač, klobouk a skříň, a zkusili jsme vymýšlet rýmy. Také jsme si zkusili z těchto slov vytvořit krátkou básničku. Poté jsme se věnovali Nováčkovi - přečetli jsme si, že na světě je 40 milionů skautů, a že skauting není jen v šesti zemích na světě. Poté jsme si vypsali pokřik a snažili se napsat, kdo se kdy narodil (musíme to ještě příště zkontrolovat=)). Zahráli jsme si hru kladení párátek na hrdlo láhve, kterou vyhrál Rajče a schůzku zakončili informacemi o zítřejší oddílové bobovačce a Setonovou hrou, kde se nejlépe dařilo Bobrovi a Tomovi.

Na schůzce byl Tom, Rajče, Bořek a Bobr.

Schůzka dne 11.1.2013

Protože napadlo hodně sněhu, tak jsme naši další schůzku zahájili jeho odklízením před Orlovnou, a také jsme rozložili oheň v kotli. Konečně jsme po dlouhé době přivítali Toma, a společně s ním se věnovali Nováčkovi. Nejprve jsme zkontrolovali úkol z minulého týdne - jediný Ondra si na něj vzpomněl a přinesl vyplněný (i když ne úplně) a podepsaný od rodičů tento lísteček s úkoly. Ostatní úkoly buď zapomněli plnit, nebo papírek nechali doma. Tento den byl v naší zemi zvláštní, konali se totiž prezidentské volby - naše problematika tedy směřovala k tomuto tématu. Společně s Magicem jsme vyjmenovali věci, které má pan prezident na starosti a dozvěděli jsme se například, že prezident je vrchním velitelem armády a že reprezentuje náš stát na mezinárodních jednáních. Taktéž jsme si vybarvili naši vlajku a probrali si s pomocí pracovního listu naše státní symboly. Schůzku jsme si spestřili hrou Bang!

Na schůzce byl Ondra, Magic, Bořek, Bobr a Tom.

Schůzka dne 4.1.2013

Na schůzce jsme řešili, kdo bude chodit za Tři krále a začali s plněním úkolů z Nováčka. Tentokrát jsme se věnovali dobrým skutkům. Rafan poté ještě rozdal papírky s týdenními úkoly - ranní mytí studenou vodou, 10 dřepů, 5 kliků a především dobrý skutek, protože vlčata při slibu slibují "...vykonám alespoň jeden dobrý skutek denně...". Zahráli jsme si také hru "lovení kolíků", při které jsme pořídili akční fotku =). Ve hře byl nejlepší Magic.

Na schůzce byl Rajče, Ondra, Magic, Bořek a Bobr.

Schůzka dne 21.12.2012

Předvánoční schůzku jsme začali čtením příběhu narození Ježíše a putováním tří mudrců, kteří se malému Ježíškovi chtěli poklonit a předat mu dary - zlato, kadidlo a myrhu. Poté jsme se přesunuli do Malenky, kde jsme společně se skautkami hráli hry a plnili vánoční kvíz, který nám všem přinesl nové znalosti týkajících se těchto svátků. Vyzkoušeli jsme si také různé vánoční zvyky - pouštění lodiček či házení botou. Poté nás navštívil "ježíšek", který nám pod stromečkem zanechal dárky =).

Na schůzce byl Bobr, Bořek, Rajče a Magic.

Schůzka dne 14.12.2012

Po příchodu do orlovny nás omámila vůně perníků - světlušky a skautky totiž pekli vánoční perníky. Na začátku schůzky se hrála hra Česko Junior, která testovala naše znalosti o naší vlasti. Poté jsme na čas skládali puzzle s motivem faraona - nejrychleji to zvádl Magic. Zhodnotili jsme také, jak se nám dařilo plnit nezištné dobré skutky. Následující čas jsme věnovali nové knížečce, která nás bude na schůzkách doprovázet a pomáhat nám s plněním nejrůznějších úkolů - Nováček. V Nováčkovi jsme si přečetli úvodní vyprávění o chlapci, který se jako malé batole ztratil v džungli - o Mauglím. Mauglího se ujali vlci v čele s matkou Rakšou, aby ho vychovali pro pobyt v dřungli. Řekli jsme si, kdo to byl Šer-chán, Balů, co je Poradní skála a co je seonijská smečka. Na závěr schůzky si pro nás Magic přichystal hru Foukání, ve které zvítězil Bobr, který tak díky tomuto vítězství a druhém místu ve skládání puzzlí dnešní schůzku vyhrál.

Na schůzce byl Rajče, Ondrášovka, Bobr, Bořek a Magic.

Schůzka dne 7.12.2012

Tentokrát jsme se přesunuli do velké klubovny, která byla na rozdíl od naší malé vyhřátá. Rajče donesl z domu čaje, tak jsme si tedy schůzku osladili teplým čajem. Na schůzce jsme pracovali s novým vydáním Světýlka. Nejprve jsme si přečetli článek o závodech v Litvínově, ve kterém bylo také zmíněno 3. místo brumovských vlčat. Poté jsme se s pomocí časopisu zaměřili na naši vlast a vztah k ní, ale také ke skautingu. Nakonec jsme si vyprávěli o dobrých a špatných vlastnostech lidí, řekli jsme si, co je to nezištný dobrý skutek a zahráli hru schovávačku.

Na schůzce byl Bořek, Magic, Bobr a Rajče.

Schůzka dne 30.11.2012

Hned po příchodu do Orlovny každý zaznamenal vůni jehličí, která se nesla celým sálem. Advent je pomalu tady, a proto se zde jako každý rok vyráběli adventní věnce. Této skutečnosti jsme využili k tomu, abychom nadále rozvíjeli naše schopnosti týkající se stopování, průzkumničení a získávání nových informací. Každé vlče mělo 13 úkolů a lidé na sále jim měli pomoci je dokončit. Bylo totiž zapotřebí, aby sesbírali podpisy lidí, kteří znají odpověď na příslušnou otázku, popř. splňují požadované kritéria - např. Nosí boty velikosti 36 nebo Má maminku zdravotní sestru nebo Zná hlavní město Švédska. Po splění úkolů jsme si zahráli hru "Co bys dělal kdyby", povynšovali jsme Ondrovi, který měl v tento den svátek a zahráli si kimovku.

Na schůzce byl Magic, Bobr, Bořek, Ondrášovka a Rajče. Tom dostal neštovice.

Fotky z tvorby věnců si můžete prohlédnout zde.

Schůzka dne 23.11.2012

Schůzku jsme začali povídáním, kde se vlastně skautování vzalo. Rafan přednášel o Robertu Badenovi Powellovi, který sloužil jako anglický důstojník za války v Africe. Zde si vycvičil mladé hochy, kteří sloužili jako vyzvědači, průzkumníci a stopaři. Těmto hochům píše příručku, která jim má při plnění jejich úkolů pomoci. Společně úspěšně bránili 271 dní město Mafeking před téměř čtyřnásobnou přesilou nepřátel. Po válce se již v Anglii věnuje mládeži a s partou hochů odjíždí v roce 1907 na první skautský tábor na ostrov Brownsea. Do česka přiváží poselství skautingu o pět let později profesor Antonín Benjamin Svojsík, který navštěvuje Anglii. Řekli jsme si o tom, jak se má a nemá skaut chovat a zkusili jsme si, jaké je to být průzkumníkem a stopařem. Vlčata měla za úkol zjistit, kdy byl založen náš pivovar, jak se jmenují lípy v parku a zjistit číslo popisné např. městského úřadu. Příště budeme v prozkoumávání a stopování pokračovat.

Na schůzce byl Rajče, Bořek, Bobr, Ondra, Tom a Magic.

Schůzka dne 16.11.2012

Příjemným překvapením hned na začátku schůzky byl příchod Magica, který kvůli ministrování nestíhá schůzky skautů, a bude tedy do skautu na nějaký ten čas chodit zase s námi. Většina schůzky se nesla ve znamení zvířecí říše. Nejprve jsme poznávali zvířata a na konci schůzky jsme si zahráli novou společenskou hru, při které jsme se zároveň dozvěděli mnoho zajímavostí ze zvířecí říše. Na dvoře jsme si zacvičili, abychom se zahřáli, zaházeli si s míčem a zahráli si hru tichá pošta pantomimicky, kdy jeden předváděl druhému nějakou činnost, aby ji následně předvedl dalšímu. Nakonec se z původní situace stala situace zcela nová - a hlavně komická! Při těchto činnostech jsme Ondrovi vymysleli přezdívku Ondrášovka, tak uvidíme, jestli se ujme.

Na schůzce byl Bobr, Tom, Rajče, Bořek, Onda a Magic.

3. ročník Sportovního dne střediska 10.11.2012

Na sobotu 10. listopadu 2012 byl připraven již 3. ročník Sportovního dne střediska. Akce se konala nejdříve v tělocvičně při ZŠ, kde jsme si všichni zahráli na piráty, a poté jsme se přesunuli na plavecký bazén, kde jsme se mohli vyřádit a pobavit se. Podívejte se na fotogalerii z akce.

Schůzka dne 9.11.2012

Na schůzce jsme opět přivítali nováčka, tentokrát Toma Kozáčka, který chodí do druhé třídy. Společně s Tomem jsme si na začátku zahráli hru Cink!. První kolo dokonce Tom vyhrál, druhé kolo zvítězil Bořek. Potom Rafan pouštěl z notebooku různé hlasy zvířat, které jsme museli poznávat. Nakoukli jsme trošku pod pokličku třidění odpadů, řekli jsme si, na co nám slouží barevné kontejnery a jak se dá z popsaného papíru vyrobit papír zcela nový, aniž by se na jeho výrobu pokácel jediný strom. Na závěr jsme se hodně zasmáli při hře, kdy se házelo kostkou a na šestku se muselo co nejdříve obléct a sníst oplatek. Každý další hod šestky protivníkem znamenal přerušení této snahy a zároveň možnost pro dalšího =).

Na schůzce byl Bořek, Bobr, Ondra, Rajče a nováček Tom.

Schůzka dne 2.11.2012

Po týdenní odmlce způsobené podzimními prázdninami jsme se znovu sešli na schůzce. Na začátku jsme přivítali Vojtu Sopka, který s námi bude chodit na schůzky. Dnešní družinovka se konala v období tzv. dušiček. Řekli jsme si tedy něco o památce zesnulých a slavnosti všech svatých. Protože v Malém farním týdeníku byla křížovka týkající se dušiček, tak nám Rafan nejprve předvedl, jak se týdeník dělá a nakonec i vytisknul aktuální číslo. Společně jsme vyluštili křížovku a také si přečetli příběh z evangelia a zodpověděli na soutěžní otázky. Zahráli jsme si novou hru Piráti, kdy jsme na model lodi přidávali postavičky pirátu. Museli jsme to dělat opatrně, aby se loď nepřevrhla. Poté jsme si ještě pověděli pár informací o našem středisku.

Na schůzce byl Rajče, Bobr, Ondra, Benjamin a nováček Vojta.

Oddílová výprava do Bojkovic 20.10.2012

Sobota 20.10.2012 měla přinést krásné slunečné počasí, stvořené pro výpravu. Tak jsme se tedy ráno v 8:30 setkali v Bylnici u hasičárny, abychom této skutečnosti využili. Celkem dorazilo 15 vlčat z Modré, Žluté a Zelené šestky, nad hladkým průběhem bděl Rafan a Šikula. Nejprve jsme se sice na bylnickém hřišti klepali zimou, ale v průběhu dne se opravdu vyjasnilo a bylo místy až horko=). Na bylnickém hřišti jsme hledali zašifrovanou zprávu, která nám poté sdělila, že naše výprava do neznáma bude směřovat do Bojkovic! Vydali jsme se tedy na vlakové nádraží v Bylnici a kombinovaně (nejprve autobusem do Slavičína, odtud vlakem do Bojkovic) jsme se dopravili do cílové stanice Bojkovice. Prohlédli jsme si mapu města a vydali se na zámek Nový Světlov. Zde jsme totiž měli ukrýt kartičku do projektu Skautských 100. Cestou jsme se dozvěděli něco o Bojkovicích, např. jsme objevily zbytky z dávné soukenické valchy, kde se dříve vyrábělo sukno. Pře zámkem jsme posvačili a zahráli si několik her. Využili jsme i možnost prohlídky zámku s průvodkyní a mohli se tak kochat výhledem ze zámecké věže. Při zpáteční cestě jsme ještě stihli odlovit nedalekou kešku. Na závěr jsme se ještě pobavili u živého pexesa a pak už jen nasedli na zpáteční vlak domů =).

Fotky z výpravy si prohlédněte zde.

Schůzka dne 12.10.2012

Tentokrát schůzka začala již v 15:00 - v tento čas se budeme nadále setkávat. Na schůzce jsme si pověděli něco o skautském pozdravu, že silnější chrání slabšího, dvě uši vlčat - dva body vlčáckého zákona. Tento zákon jsme si také blíže probrali a to na příkladu, kdy hrajeme na pc a maminka nás volá utírat nádobí =). Poté jsme se zasvětili do tajů psaní tajných zpráv - učili jsme se šifru Velký polský kříž. Poté vlčata dostala zašifrovanou zprávu, po jejímž rozluštění se měli vydat na farní zahradu a zde hledat další zprávu. V té pak stálo, že příští týden se uskuteční oddílovka! Na závěr jsme si zahráli hru kladení špendlíků a hrdlo láhve.

Na schůzce byl Bobr, Bořek a Ondra.

5.10.2012 - První schůzka v novém školním roce 2012/2013

Na první schůzku v novém školním roce, která se uskutečnila netypicky v 16:00 dorazil pouze Bobr, Bořek a nováček Ondra Kostka. Schůzka trvala cca hodinu a stihli jsme si povyprávět dojmy z prázdnin a zahrát hru nervy, ve které byl nejlepší Bořek a hru Svět v kostce. Ondru jsme zasvětili do základů skautování. Ukončení proběhlo kolem 17:00.

21.-23.9.2012 Litvínov - 3. místo na celostátním kole Závodu vlčat a světlušek!

Bezmála dvě stovky skautů, tzv. vlčat a světlušek a jednou tolik dospělých členů, se o víkendu 21. - 23.9. 2012 sjelo do Litvínova na závěr prestižního skautského závodu - Závodu vlčat a světlušek o putovní vlajku Náčelní a putovní totem Náčelníka. Celostátního kola závodu vlčat a světlušek mají právo se zúčastnit vítězové okresních a posléze krajských kol. Do severočeského Litvínova se tak sjelo 31 hlídek ze všech koutů republiky...pokračování článku.